เงื่อนไขการสั่งซื้อ และนโยบายการรับคืนสินค้า

 1. นโยบายการเปลี่ยนและรับคืนสินค้า ถูกกำหนดโดยบริษัท คอสมา เฮลท์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ กรณีลูกค้าตรวจพบว่าสินค้าที่ได้รับมีปัญหา เมื่อรับสินค้าจากบริการขนส่ง โดยสามารถส่งสินค้าที่เกิดปัญหากลับมาทาง EMS ซึ่งสินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
 3. กรณีการส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งในการคืนสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น  
 4. สินค้าทางบริษัทฯ ได้รับคืนนั้น จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ดังนั้น โปรดจัดเก็บสินค้าเหล่านั้นตามรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ
 5. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทาง Line: @ha633 หรือติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 062-624-6146 (กรุณาแจ้งช่องทางที่สั่งซื้อ)
 6. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้
  1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทางเว็บไซต์ www.probio633.com หรือช่องทางให้บริการอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ของบริษัท คอสมา เฮลท์ จำกัด
  2. ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
  3. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการส่งคืนของลูกค้า
  4. ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด